Det har sedan ett par år tillbaka funnits en fundering på att starta upp coachgrupper för Nose Work-ekipage, och nu är det äntligen dags!

 

Vad är en coachgrupp kanske du undrar? Det är en liten grupp som tränar ihop och som coachas av en instruktör men som även hjälper varandra att utvecklas i träningen. Det handlar om både fysiska träffar och digitala möten.

 

För att alla ska få ut så mycket som möjligt av sitt deltagande, krävs det eget engagemang.

Nu inför vi en ny tjänst – COACHGRUPPER!

En coaching-grupp ska inte förväxlas med en kurs, den följer ingen kursplan utan skapas utifrån medlemmarnas kunskapsbehov, vilket i sin tur styr upplägget. Alla inom gruppen bör ligga hyfsat lika ur utbildningshänseende och det kommer därför att finnas kriterier uppsatta för grupperna, dvs de riktar sig till olika målgrupper.

Deltagarna betalar en medlemsavgift, allt annat är gratis, oavsett om det handlar om fysiska träningar, onlinemöten, föreläsningar eller vad det än må vara. Innehållet skapas av gruppen efter gruppens behov och kan därmed variera mellan olika grupper.

Grupperna skapas för en viss tidsperiod och när den perioden är slut kan man antingen välja att fortsätta eller att nöjd träna vidare på egen tass.

Det skapas en sluten facebookgrupp för vardera grupp. Det arrangeras onlinemöten och fysiska träffar för de som önskar och kan. Dessa förutsättningar för lärande, själva administreringen, sköts av instruktören. Det deltagaren bör vara införstådd med, är att det krävs eget engagemang för att deltagandet ska ge en individuell utveckling. Det handlar inte om att sätta sig till bords och få allt serverat, det handlar om att komma med önskemål, att filma sin egen och eventuellt andras träning, komma med tips, hjälpa andra, avsätta tid för gruppen. Ju större engagemang ni har – desto större blir er behållning!

Vardera grupp består av max 6 deltagare och en SNWK-certifierad instruktör.

Man ansöker om att få delta, instruktören sätter ihop (väljer ut deltagare) som tilldelas en grupp.

När gruppavgiften är betald blir man deltagare i gruppen och kan direkt börja åtnjuta fördelarna med att vara en i gruppen. Man får ta del av andras tips/råd/bilder/filmer men får även feedback från instruktören. Gruppen enas om datum för fysiska träffar, resonerar fram om man vill jobba med teman eller individuellt osv.

Det ska var tre ledord för varje grupp: HJÄLPSAMHET, ENGAGEMANG och GLÄDJE. Träning skall i all väsentligt följa SNWK´s värdegrund, inget gap och skrik, inget ryck och slit, vi tränar med hjälp av positiv förstärkning och på ett sätt som bygger relation mellan hund/förare och som stärker hundens självförtroende.

Coachgrupp_tabell_Bild.jpg

Grupperna startas med andra ord upp efter behov och i mån av tid. 

Vid anmälan uppger du grupptypen som kurs-ID och var noga med att berätta om dig och din hunds erfarenheter och behov. 

OBS! du måste fylla i Alla fält innan du trycker på skicka!

Du betalar inget förrän du meddelats att du fått en plats och i samband med det får du mer instruktioner. Är något oklart - fråga!

company_h_brand (2).jpeg