Sekretesspolicy

Din sekretess är viktig för oss. I vår sekretesspolicy anger vi hur vi samlar in, använder, avslöjar, överför och lagrar information om dig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

 

Registeransvarig och kontaktinformation

Maria Nilsson på Nositeten är registeransvarig för de personuppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats och våra tjänster. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på Nositeten, via hemsidans kontaktformulär, mail eller telefonsamtal till mail@nositeten.se eller mobil 070-543 62 01. 

 

Insamling av personuppgifter

Nositeten samlar in personuppgifter om dig i ett antal olika situationer:

  • När du besöker vår webbplats. Vi lagrar och behandlar information om hur du använder vår webbplats. Syftet är att förbättra din upplevelse av webbplatsen.

  • När du registrerar dig som kund, eller använder dig av vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med Nositeten. Vi lagrar ditt, namn, leveransadress, e-post, mobilnummer samt köphistorik. Vid beställning mot faktura sparar vi även personnummer/organisationsnummer. Syftet är att kunna sälja och leverera produkter till dig.

  • När du handlar tjänster eller produkter. Vi lagrar ditt, namn, leveransadress, e-post, mobilnummer samt köphistorik. Vid beställning mot faktura sparar vi även personnummer/organisationsnummer. Syftet är att kunna sälja och leverera produkter till dig. 

 

Så här använder vi dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att:

  • Skicka viktiga meddelanden till dig, t.ex. om köp och förändringar i våra villkor.

  • Skicka nyheter via mail om Nositeten´s kommande kurser och events.

  • Fullgöra våra skyldigheter enligt lag, t.ex. redovisnings- och skattelagstiftning.

Vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund. Om du inte vill lämna denna information kan vi inte leverera tjänster/produkter till dig. 

 

Vidarebefordran av uppgifter till tredje par

Nositeten kommer aldrig att dela personuppgifter med tredje parter för deras marknadsföringssyften.

Nositeten kan vidarebefordra personuppgifter till sina leverantörer som tillhandahåller tjänster såsom t.ex. fakturaköp, kortbetalningstransaktioner, redovisningstjänster m.m. Dessa företag måste skydda din information enligt EU:s dataskyddsförordning.

 

Skydd av personuppgifter

Nositeten vidtar förebyggande åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och missbruk, samt mot obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

När du postar något av Nositeten´s forum, chattrum eller sociala nätverkstjänster blir de personuppgifter som du delar synliga för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du är ansvarig för de personuppgifter som du väljer att lämna i dessa fall. Om du skulle välja att ange ditt namn och e-postadress i ett forum är den informationen därefter offentlig. Tänk på detta innan du använder dessa funktioner.

 

Dina rättigheter

Nositeten gör det enkelt för dig att hålla dina personuppgifter som lagras av Nositeten korrekta, kompletta och uppdaterade. Om du så begär korrigerar Nositeten dina uppgifter. Om vissa förutsättningar är uppfyllda tar Nositeten bort dina uppgifter eller begränsar behandlingen av dina uppgifter, om du så begär. Om du har köpt någon av våra produkter behåller vi de nödvändiga personuppgifterna för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Om du upplever ett intrång i dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att klaga hos relevant tillsynsmyndighet i ditt land. 

 

Tredje parts webbplatser och tjänster

Nositeten´s webbplatser, kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster. Nositeten kan inte ta ansvar för innehållet på sådana webbplatser och vill uppmana dig att skaffa information om tredje parters sekretesspolicy.

 

Övrigt

Nositeten kan uppdatera denna sekretesspolicy utan föregående meddelande.