Vad vi gjort och vad vi gör...

 

Kantarellsökande minigris

Nositeten kommer att träna en "grisförare" och hennes minigrisar till Sveriges fösta och enda (?) kantarellsökande minigrisekipage. I Frankrike har tryffellsökande grisar använts sedan lång tid tillbaka, men i Sverige har man oss veterligen inte någon svampsökande gris utbildad. Projektet kommer att inledas nu och beräknas pågå till dess grisarna är redo att söka på egen klöv i svampskogen.

Hundar och grisar har många likheter, tex är deras primära sinne luktsinnet och de lever i dofternas värld. Deras viktigaste "verktyg" i vardagen är luktsinnet (och i grisens fall trynet).

Grisar har även andra likheter med hundar, de har kort- och långtidsminne, är sociala och har lätt för att lära. Däremot finns det en skillnad som vi säkerligen behöver fokusera mycket på under projektet och eventuellt måste finna en lösning på, och det är hur vi ska kunna läsa av grisarna på ett bra sätt. Grisarnas kroppspråk är inte lika tydligt som hundarnas.

Men vad vore livet utan utmaningar och mycket av glädjen och njutningen med specialsöket ligger ju i det kreativa tänkandet och problemlösningar som man behöver för att hitta vägen framåt! Läs mer >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialsök i Stockholm

Vi finns i Stockholm