Quick Fix

Quick fix är inget vi sysslar med!

Quck fix är latmansvägen och icke-kunskapens väg.

Kunskap är vägen till ett fungerande vardagsliv tillsammans med din hund.

Du skaffade hunden - ansvaret är ditt!

Vi kan ge dig kunskap - om du vill.

Du utbildar din hund. Vi stöttar och utbildar dig.

KURSER ÄR DÄR DU LÄR DIG.

DIN TRÄNING I VARDAGEN ÄR DÄR HUNDEN LÄR SIG!

Pokal.jpg