Om Specialsök

 

Specialsök är ett samlingsbegrepp för olika former av samarbete mellan hundförare och en hund där hundens fantastiska nos används.

Många kanske i första hand tänker på polis- eller tullhundar, men det finns så oändligt många fler exempel på hur en hundnos kan användas! Allt som har en doft kan hunden lära sig att söka, följa eller markera.

 

Några exempel på specialsökhundar;

 

 • Diabeteshund

 • Skadedjurssökhund t.ex. vägglus

 • Hund-sökhund

 • ID-sökhund (söker efter specifik individ)

 • Narkotikahund

 • Valutasökhund

 • Födoämnessökhund

 • Kantarellsökhund

 • Likhund

 • Mögelhund

 • Stolpröta-sökhund

 • Mineralsökhund

 • Cancersökhund

 

Alla typer av specialsökhundar har en sak gemensamt, de har fått lära sig en doft (eller flera) och genom att kommunicera att de funnit doften hjälper de oss människor i vår vardag.

Specialsök är för en del ekipage ett professionellt heltidsarbete med uppdrag i samhällets tjänst eller som uppdrag åt privata aktörer. För andra är det ett utmärkt och roligt sätt att aktivera sin hund och ha roligt på samma gång.

 

Specialsök är ett brett område och lämpar sig för alla hundar som har en fungerande nos, oavsett ras eller hundens ålder. En valp kan tränas från ca 10 veckors ålder och så länge nosen fungerar kan hunden tränas. Därför är det en aktiveringsform som passar bra för de hundar som av åldersskäl eller skador har problem med andra aktiveringar.  

 

Vill du veta hur hundens fantastiska luktsinne fungerar? Här är en rolig och informativ film om det!

 

Nositeten finns i Stockholm
Foto: Magnus Isaxon

Vi finns i Stockholm